Din sökning gav:

31 träffar

How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit

Januari 2009 • Figueira Filipa

Rapport

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdar Filipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att den befintliga forskningen på området inte ger ett tillräckligt kunskapsunderlag för Europeiska kommissionen i dess arbete medbudgetreformen.

Can Reforming Own Resources Foster Policy Quality? (2008:3)

Januari 2008 • Núñez Ferrer Jorge

Rapport

Rapporten analyserar hur EU-budgetens intäktssida – det så kallade egna medelsystemet – kan reformeras för att förbättra beslutsprocessen i EU. Författaren menar att en kombinerad strategi av politisk reform och förändringar i egna medelsystemet är nödvändig och föreslår därför att den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras på ett annorlunda sätt.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare