Tax Sovereignty in a Globalised and Digitalised World

Den 4 februari 2020 ordnade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) tillsammans med Sieps ett seminarium för att sprida kunskap och för att identifiera viktiga och ännu obesvarade forskningsfrågor på området beskattning i en digitaliserad och globaliserad värld.

Som första större nation beslutade Frankrike sommaren 2019 att införa en skatt på 3 procent på digitala tjänster. Lagen innebär slutet för de så kallade Gafa-företagens (Google, Apple, Facebook och Amazon) möjligheter att undgå skatt i Frankrike.

EU har under en längre tid diskuterat gemensamma regler både för beskattning av digitala tjänster och en harmoniserad bolagsskatt. Diskussionerna har ännu inte lett till några konkreta resultat, bland annat på grund av motstånd från Irland och Malta. Även om Frankrike ensamt har infört Gafa-skatten, är ambitionen att få till gemensamma skatteregler inom ramen för EU och OECD.

Medverkar gör bland annat

 • Michael P. Devereux, director Oxford University Centre for Business Taxation
 • Karolina Ekholm, professor, Stockholms universitet
 • Harry Flam, professor, Stockholms universitet
 • Åsa Hansson, docent, Lunds universitet
 • Leif Jakobsson, statssekreterare (S), Finansdepartementet
 • Pascal Saint-Amans, föreståndare för Centre for Tax Policy and Administration, OECD
 • Clare Southworth, sektorschef, TAXUD, Europeiska kommissionen
 • Daniel Tarschys, professor, Stockholms universitet

 

Seminariet arrangeras tillsammans med Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).

Datum
 • 4 februari 2020 09:30 - 14:30
Plats
 • Lunden i kvarteret Lejonet, Drottninggatan 4, Stockholm
Moderator
 • Anna Seim, docent och ledamot i ESO:s styrelse
Övrigt
 • Kaffe och registrering från 09.00.
 • Seminariet hålls på engelska.
 • Evenemanget spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som publiceras.
 • Seminariet är kostnadsfritt.