Senaste publikationer

Läs mer

Den 31 mars 2017 presenterades den s.k. Spellicensutredningen. Den föreslår en omreglering av den svenska spelmarknaden och en upplösning av den...

Spelet om spelintäkterna – Spellicensutredningen och EU-rätten (2017:7epa)
Författare:
Läs mer

I oktober 2016 röstades Mariano Rajoy in som regeringschef efter två val och tio månaders interimstyre. Regeringen har svagt stöd i parlamentet...

Spain after the June 2016 elections: What implications for the EU? (2017:6epa)
Läs mer

Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan...

Brexit – Implications for the EU and Sweden (2017:2op)
Författare:
Läs mer

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan...

Brexit and the European Commission (2017:5epa)
Författare:

Publikationer år