Senaste publikationer

Läs mer

Den gemensamma handelspolitiken (CCP) är det kanske främsta uttrycket för EU:s yttre agerande. Lissabonfördraget innebar dock betydande förändringar...

A Quiet Revolution: The Common Commercial Policy Six Years after the Treaty of Lisbon (2017:2)
Författare:
Läs mer

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till...

Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)
Författare:
Läs mer

Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp...

Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)
Författare:
Läs mer

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan...

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)
Författare:

Publikationer år