Senaste publikationer

Läs mer

Vad innebär brexit för EU och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan...

Brexit – Implications for the EU and Sweden (2017:2op)
Författare:
Läs mer

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan...

Brexit and the European Commission (2017:5epa)
Författare:
Läs mer

Den innevarande Europeiska kommissionen – under Jean Claude Junckers ordförandeskap – har nu suttit halva mandatperioden. I den här europapolitiska...

How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term? (2017:4epa)
Författare:
Läs mer

Europeiska kommissionens investeringsplan – den så kallade Juncker-planen – syftar till att främja investeringarna i EU. I denna europapolitiska analys gör Daniel Tarschys en...

Junckerplanen under debatt (2017:3epa)
Författare:

Publikationer år