Rysslands in­gripande i östra Ukraina och annekteringen av Krim 2014 sände chock­vågor genom Europa. Det av­slöjade också bristerna i EU:s relationer med dess mäktigaste granne, Ryssland. I denna analys fokuserar för­fattaren, Derek Averre, på den ryska utrikes­politiken och de stora ut­maningar...

Läs mer
Författare: