Eurokrisen har inte lämnat någon av EU:s medlemsstater opåverkad. Under flera år har europeiskt samarbete och solidaritet satts på prov på ett sätt som saknar motstycke under efterkrigstiden. Finansiell oro genererade ekonomiska svårigheter och politiska förändringar i flera länder. Svaren på...

Läs mer

Den 1 april 2012 infördes möjligheten till europeiskt medborgarinitiativ. Det ger EU:s medborgare rätt att föreslå lagstiftning i en fråga där EU har befogenhet, och ett antal förslag finns i dag registrerade på EU-kommissionens särskilda webbplats.

Den här europapolitiska analysen...

Läs mer
Författare: