Vägen mot en om­röstning om Stor­britanniens vara eller icke vara i EU kantas av tre dilemman: för det första vill man ha ”mindre EU” i en tid när fler­talet medlems­stater vill ha ”mer EU”; för det andra kan mot­ståndet mot en för­djupning hindra övriga länder från att gå vidare med reformer...

Läs mer
Författare:

I oktober 2010 kom till slut Europeiska kommissionens meddelande om översynen av EU:s budget. Professor Iain Begg drar i sin analys slutsatsen att status quo även fortsättningsvis kommer att vara en dominerande faktor. Det finns dock en rad frågor som kommer att behöva diskuteras grundligt den...

Läs mer
Författare:

Debatten om en reformering av EU:s budget har hittills huvudsakligen handlat om hur unionens pengar används. Men en verklig reformering kräver också en seriös hantering av frågan om budgetens finansiering, hävdar författaren till en ny analys.

En sådan diskussion skulle kunna resultera i...

Läs mer
Författare:

Det råder stor enighet om att EU:s budget är omodern och att den behöver reformeras. Budgetens funktion som ekonomiskt styrmedel skiljer sig på avgörande sätt från hur statsbudgeten normalt fungerar i nationalstater. EU:s pågående budgetöversyn skapar fundamentala frågor om vad EU är och bör...

Läs mer
Författare:

Sieps årskonferens 2007 hölls på temat The Purse of the European Union: Setting Priorities for the Future. Konferensen arrangerades mot bakgrund av den översyn av EU:s budget som inleddes i september 2007 och förväntas avslutas någon gång under 2008-2009.

Professor Iain Begg fokuserade på...

Läs mer