En av det svenska ordförandeskapets prioriterade frågor är lanseringen av EU:s Östersjöstrategi. Denna strategi verkar i förstone tilltalande men ger upphov till en rad kritiska frågor.

I denna Europapolitiska analys introducerar universitetslektor Rikard Bengtsson strategins innehåll...

Läs mer
Författare: