Den svenska förvaltningsmodellen – med fristående myndigheter och relativt litet regeringskansli – skiljer sig från den modell som gäller i de flesta andra EU-länder. Frågan om den svenska modellens lämplighet i ett EU-perspektiv har också diskuterats ända sedan Sverige blev EU-medlem. En...

Läs mer

Analysen behandlar den konstitutionella utvecklingen i EG-domstolens praxis, särskilt när det gäller utvecklingen av EG:s kompetens på det straffrättsliga området.  

Analysen ingår i forskningsprojektet ...

Läs mer
Författare:

I denna samlingsvolym behandlas den övergripande frågan "Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU?" Ämnet berörs generellt av Carl Fredrik Bergström som framförallt behandlar frågan om EU:s demokratiska legitimitet i det nya perspektiv som öppnar sig efter misslyckandet med...

Läs mer