Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I den här antologin diskuteras...

Läs mer

Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat sysselsättningen och välfärden på de nya, flexibla arbetsmarknaderna särskilt hårt. Bara genom ett sammanhållet förhållningssätt till integration av marknader och marknadskorrigerande åtgärder, kan man i framtiden förhindra åtgärder som äventyrar...

Läs mer
Författare: