Även om eurozonens problem har hamnat i bakgrunden efter EU:s många kriser på senare år, kan nya störningar leda till att eurokrisen flammar upp igen. Unionen står inför ett vägval och utvecklingen kan gå i flera olika riktningar. Rapporten ”Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den...

Läs mer
Eurokrisen, eurosamarbetets regelsystem och den framtida integrationen (2017:1)
Författare:

I takt med att statsskuldkriserna i euroområdet har förvärrats har två parallella beslutsprocesser i EU påbörjats. Den ena syftar till att förändra det europeiska ekonomisk-politiska regelsystemet så att liknande kriser kan undvikas i framtiden. Den andra processen gäller hur de akuta kriserna...

Läs mer
Författare:

Lars Calmfors diskuterar hur styrkan i olika argument för och emot ett EMU-medlemskap förändrats övertiden. Från ett svenskt nyttoperspektiv finns det mer som talar för en anslutning idag än för tio årsedan. De stabiliseringspolitiska riskerna med en övergång till euron är mindre och de...

Läs mer
Författare:

Frågan omlåglönekonkurrens med utstationerad arbetskraft ska tillåtas inom EUeller om denna arbetskraft ska betalas samma löner som i värdlandet harde senaste åren varit flitigt omdebatterad i många EU-länder. I Sverigesymboliseras denna debatt av Vaxholmskonflikten.

I rapporten Trade...

Läs mer

Flexicurity har blivit ett populärt begrepp och förknippas med en modern arbetsmarknadspolitik.

Författaren diskuterar faran med att använda ett sådant vagt koncept som flexicurity och identifierar fyra potentiella problem.

Rapporten ingår i forskningsprojektet...

Läs mer
Författare:

Under 2005 reformerades stabilitets- och tillväxtpakten. Reformen följde på överträdelser av de fiskala reglerna av flera EMU-länder och ett sammanbrott av paktens genomförandemekanism. En nyckelfråga är vilket bidrag den reformerade pakten kan ha i upprätthållandet av finanspolitisk disciplin i...

Läs mer
Författare: