Samhällsstyrningens kvalitet varierar i Europa, såväl mellan som inom länder. Författarna till den här rapporten presenterar nya och unika data över regionala skillnader i samhällsstyrningens kvalitet i EU och redovisar ett antal slutsatser när det gäller vad som utmärker regioner med hög...

Läs mer