Krisen i eurozonen och dess hantering medförde dramatiska förändringar vad gäller de sociala rättigheterna, i synnerhet i de av EU:s medlemsländer som drabbades hårdast av den ekonomiska nedgången. Att framhålla grundläggande rättigheter, inklusive sociala rättigheter, kan vara ett sätt bestrida...

Läs mer

Som svar på den finanskris som bröt ut i Grekland, beslutade Europeiska Rådet att genom en ändring i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt tillåta införandet av en stabilitetsmekanism för att garantera stabiliteten i euro-området. Det är första gången man har utnyttjat ett av de två...

Läs mer
Författare:

I rapporten "Ratificeringen av EU:s nya fördrag - vad händer om den misslyckas?" analyseras de rättsliga alternativ som står till buds vid en ratificeringskris.

Rapporten skrevs och publicerades innan de franska och holländska folkomröstningarna om det konstitutionella fördraget.

...

Läs mer
Författare: