Denna publikation är resultat av ett seminarium om demokratibefrämjande åtgärder den 29 september 2008 i Stockholm som organiserades av Sieps och av Sveriges demokratiambassadör Maria Leissner.

Syftet med publikationen är att offentliggöra de idéer och erfarenheter som presenterades under...

Läs mer