Syftet med rapporten är att undersöka hur utvidgningen av EU påverkar industriella strukturer och industrilokalisering. Fokus ligger framförallt på Sverige, men effekter på den europeiska nivån granskas också. Både handel och investeringsflöden kommer sannolikt att öka som en följd av...

Läs mer
Författare: