Vilka är i dag de stora internationella utmaningarna för EU? I rapporten Think Global–Act European IV. Thinking strategically about the EU external action diskuterar experter från 16 europeiska tankesmedjor och forskningsinstitut de områden där det krävs nytänkande för att EU ska kunna...

Läs mer

Med inrättandet av en permanent ordförande för Europeiska rådet och en “Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, ändrade Lissabonfördraget villkoren för de roterande EU-ordförandeskapen. I en ny rapport från samarbetsprojektet Think Global – Act European (TGAE), granskas frågan...

Läs mer
Författare:

Med Lissabonfördraget i kraft – och inrättandet av en vald ordförande för Europeiska rådet och en ”Hög Representant” för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik – har villkoren för de roterande ordförandeskapen och det så kallade triosamarbetet förändrats. I en ny rapport från samarbetsprojektet...

Läs mer