Europeiska unionens politik för forskning (FoU) har fått förnyad aktualitet. Den är central i såväl EU:s budgetöversyn som i den så kallade Europa 2020-strategin, där man betonar målet att öka nivån på FoU-investeringarna i EU till tre procent av BNP. Författarna till den här rapporten...

Läs mer

Det finns en allt högre grad av samstämmighet om att EU:s budget behöver reformeras. I rapporten How to Reform the EU Budget? A Methodological Toolkit hävdarFilipa Figueira, Associate Research Fellow vid CEPS i Bryssel, att denbefintliga forskningen på området inte ger ett...

Läs mer
Författare:

Figuera föreslår en ny multidisciplinär metod för att analysera EU:s budget. Metoden kombinerar ekonomiska, politiska och juridiska aspekter. Detta angresppssätt har tidigare saknats.

Syftet är att tillhandahålla en mer realistisk och allsidig analys för hur budget bör stuktureras.

... Läs mer
Författare: