Finanskrisen har skadat förtroendet för aktörerna i banksystemet. För att kunna motverka framtida finanskriser måste vi förstå orsakerna bakom bankernas risktagande. Den här Europapolitiska analysen utforskar krafterna bakom det överdrivna risktagandet i banksektorn och ställer frågan om den...

Läs mer
Författare: