Före utgången av 2013 måste alla kvarvarande restriktioner för den fria rörligheten för personer från Bulgarien och Rumänien vara avskaffade. Det har i flera EU-länder lett till en förnyad oro för ”social turism”.

I den här rapporten granskar författarna erfarenheterna i Sverige, där man...

Läs mer

Rapporten analyserar arbetskraftsinvandringen från de nya EU-länderna till Sverige. Invandringen från EU-länderna är förhållandevis liten jämfört med den totala invandringen till Sverige.

De flesta av invandrarna från de tio nya medlemsländerna kommer från Polen. Fram till 2005 var...

Läs mer