Ett europeiskt remissväsende är under framväxt. I den här rapporten sätter författarna in Europeiska kommissionens öppna samråd i dess sammanhang, beskriver modellens grunddrag samt identifierar likheter och skillnader med svensk praxis. De menar bland annat att den svenska kontaktytan gentemot...

Läs mer