Den fria rörligheten ger många för­delar men den kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen och det är en mycket lönsam aktivitet. Som med många andra gräns­över­skridande aspekter är Europeiska unionen...

Läs mer