Den europeiska statsskuldkrisen har dominerat EU:s dagordning sedan maj 2010. En av huvudfrågorna som EU:s beslutsfattare måste lösa är hur ett framtida finanspolitiskt ramverk ska utformas. I den här publikationen analyserar professor Lars Jonung frågan med utgångspunkt i de historiska...

Läs mer
Författare:

Rapporten analyserar väljarbeteendet vid folkomröst-ningen om euron 2003. Skulle Sverige införa euron, den gemensamma europeiska valutan, eller behålla kronan, den nationella valutan? Valet stod mellan två alternativa växelkurssystem: antingen en permanent fast växelkurs genom att gå med i den...

Läs mer
Författare: