Krisen i eurozonen och dess hantering medförde dramatiska förändringar vad gäller de sociala rättigheterna, i synnerhet i de av EU:s medlemsländer som drabbades hårdast av den ekonomiska nedgången. Att framhålla grundläggande rättigheter, inklusive sociala rättigheter, kan vara ett sätt bestrida...

Läs mer