De senaste årtiondena har karaktäriserats av en djup regional integration i Europa, liksom framväxandet av nya integrationsavta i andra delar av världen. Denna process har sporrat en omfattande debatt om vilka ekonomiska effekter som kommer av ökad integration, både avseende 'insiders' och '...

Läs mer

Under efterkrigstiden har den internationella handeln liberaliserats. Denna liberalisering har skett på global nivå, via GATT och WTO, men även på regional nivå. De senaste tio åren har antalet regionala handelsavtal ökat kraftigt och utvecklingen verkar fortsätta i denna riktning. EU är här en...

Läs mer