Denna rapport ger en detaljerad beskrivning av hur det tyska ordförandeskapet är organiserat. Inledningsvis beskrivs Tysklands förhållande till EU genom historien, utvecklingen efter den tyska återföreningen, den allmänna opinionen om Europasamarbetet och de viktigaste aktörer-nas positioner....

Läs mer