De senaste månaderna har vi bevittnat en ökad aktivitet i frågan om att skapa den europeiska utrikestjänst - European External Action Service (EEAS) – som skisseras i Lissabonfördraget. Detaljerna är visserligen alltjämt föremål för (intensiva) diskussioner, men i denna analys visar författaren...

Läs mer