Som en följd av den ekonomiska krisen har en lång rad åtgärder vidtagits för att stärka den ekonomiskpolitiska samordningen i EU. För det svenska EU-medlemskapet reser den utvecklingen flera frågor. Om en rörelse sker mot ett EU som går i flera hastigheter, där vissa länder samarbetar tätare än...

Läs mer

Denna Europapolitiska analys testar den vanligt förekommande föreställningen om att flexibel integration får kraftigt förhöjda politiska kostnader som konsekvens för de länder som väljer att ställa sig utanför vissa samarbetsområden. Undersökningen visar att nätverkskapitalet som länder utanför...

Läs mer

EU-medlemskapet har öppnat nya kanaler för kommunalt och regionalt påverkansarbete och har medfört ett behov av att självständigt bevaka sina intressen på EU-nivå.

Denna rapport kartlägger kommunernas och regionernas kopplingar till den europeiska nivån och deras försök att påverka EU:s...

Läs mer
Författare: