Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner. Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig...

Läs mer
Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies (2016:12epa)