Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i huvudsak på kommuner, landsting och regioner. Det gäller bland annat tillgång till bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och utbildning. Utförandet är dock ofta en uppgift för privata aktörer, vilket innebär att det EU...

Läs mer
Författare: