Utmaningarna för EU:s nuvarande ordförandeland Spanien har varit flera. Uppgiften att nå en överenskommelse om EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning under det kommande decenniet, den akuta ekonomiska krisen i bland annat Grekland och krishantering i samband med jordbävningarna i Haiti...

Läs mer
Författare: