De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det är emellertid inte lika enkelt att visa empiriskt att man vinner ekonomiskt på medlemskapet. I den här Europapolitiska analysen diskuteras...

Läs mer
Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)