Flera EU-länder har upplevt en kraftig ned­gång i investeringar och behovet av starkare ekonomisk till­växt lyfts ofta fram. Europeiska kommissionen har därför lagt fram en investerings­plan som beräknas frigöra 315 miljarder euro. I denna analys diskuterar Martin Myant planen och konstaterar...

Läs mer
Författare: