I utredningen ges en översikt över kommissionens reformagenda såsom den presenterades i kommissionens vitbok om styrelseformer som antogs av kommissionen 2001.

Vidare beskrivs hur kommissionen i ett antal dokument har följt upp de förslag som initialt presenterades i vitboken. Syftet med...

Läs mer

Syftet med den här rapporten är att identifiera några aspekter som är avgörande för att förklara den rättsliga statusen för EU:s fristående myndigheter samt att peka på vissa problem som borde adresseras då ett nytt konstitutionellt fördrag för unionen diskuteras. 

Fokus i rapporten...

Läs mer

I den här rapporten diskuteras konventets förslag till normhierarki såsom det presenterades i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. Förslaget syftade till att reducera antalet rättsliga instrument.

Vidare var syftet att göra EU:s rättssystem mer begripligt...

Läs mer