Euro­krisens konsekvenser har lett till ett ökat intresset för sam­ordning av medlems­staternas offentliga finanser på europeisk nivå. Det inbegriper även granskning av socio­ekonomiska frågor inom ramen för den europeiska planerings­terminen. Processen innebär också visst ut­rymme för för­...

Läs mer
Författare: