I december 2006 fick Institute for World Economics (IWE) i Budapest uppdraget att kartlägga EU-medlemsstaternas intressen och positioner inför EU:s budgetöversyn 2008/2009.

Två metoder används i rapporten för att svara på frågeställningen. En enkät skickades ut till olika aktörer som är...

Läs mer