Författaren analyserar dels utvecklingen av EU:s gemensamma asylsystem, dels de olika modeller som diskuteras för att dela på ansvaret för de flyktingar som söker sig till EU.

 Slutsatsen är att de modeller som diskuteras idag sannolikt inte kommer att leda till en rättvis fördelning av...

Läs mer
Författare: