Ordförandelandet Belgien har haft ett antal utmaningar att hantera, däribland att nå en överenskommelse om nya initiativ inom det ekonomisk-politiska området samt hantera den ekonomiska krisens fortsatta förlopp. Vidare har den praktiska tillämpningen av Lissabonfördraget varit en central fråga...

Läs mer