De nationella domarna kan inte förhålla sig passiva tillgemenskapsrätten. Ett mer aktivt förhållningssätt erfordrasom EU-rätten ska tillämpas korrekt i Sverige. Det är för fåfall där svenska domstolar begär förhandsavgörande avEG-domstolen. Antalet förhandsavgöranden har i genomsnittbegärts i...

Läs mer