Svensk europaopinion

Projektansvariga:  Göran von Sydow och Jakob Lewander

Sieps inledde 2005 ett samarbete med SOM-institutet i Göteborg för att genom långsiktiga opinionsmätningar mäta svenska folkets inställning till EU. Ett samarbetsavtal har upprättats med SOM-institutet, vilket innebär att Sieps direktör årligen ska fatta beslut om ytterligare bidrag till projektet.  För år 2016 har ett sådant avtal slutits.
    
Samarbetsavtalet innebär att Sieps får ta del av opinionsmätningarnas resultat i samband med att de årliga mätningarna publiceras. Sieps arrangerar vanligtvis också ett särskilt seminarium rörande skilda aspekter av eventuella förändringar i svenskarnas inställning till EU. I samband med presentationen av resultaten publiceras en Europapolitisk analys.