Anna Stellinger till Kommerskollegium

Regeringen har utsett Anna Stellinger till ny generaldirektör för Kommerskollegium. Anna Stellinger är för närvarande direktör och myndighetschef för Sieps och var dessförinnan forskningschef vid Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) i Paris. Hon tillträder sin tjänst som generaldirektör för Kommerskollegium den 1 april.