Handslag för ökat EU-engagemang

EU-minister Ann Linde mötte onsdagen den 7 december arbetsmarknadens parter för att med ett symboliskt handslag markera att man är beredda att vidta åtgärder för att öka delaktigheten i EU-arbetet.

- Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, sade Linde i sitt inledningsanförande.

I anförandet räknade EU-ministern upp fem områden där hon anser att förbättringar krävs. Ett av områdena handlar om ”mer tillgänglig information och kunskap om EU”, en uppgift där Linde menar att Sieps har en viktig roll att spela.

Ursprunget till ”handslaget” är utredningen EU på hemmaplan som presenterades tidigare i år, en utredning som tillkom på den förra regeringens initiativ.

Pressmeddelande 

Debattartikel i Dagens Nyheter 

Se ”EU-handslaget” i efterhand