Konferens: Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden

Den 5 oktober arrangeras årets Europa 2020-konferens i Europahuset i Stockholm. Temat är etablering av nyanlända på arbetsmarknaden och vad det betyder för att uppnå Europa 2020-strategins sysselsättningsmål. Konferensen arrangeras av Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Medverkar gör bl.a. arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och SKL:s ordförande Lena Micko. Moderator är Pernilla Wredenfors, utredare i statsvetenskap vid Sieps.