Notis: Seminarium om Junckerkommissionens första år

I november förra året tillträdde den nya EU-kommissionen under ordförande Jean-Claude Juncker. Dess första år har präglats av frågor som den ekonomiska krisens fortsatta efterverkningar, situationen i Ukraina, osäkerheten kring Storbritanniens medlemskap i EU och inte minst den eskalerande flyktingkrisen. Vid ett seminarium i Europahuset i Stockholm den 9 november diskuteras hur kommissionen har hanterat dessa och andra utmaningar. Medverkar gör bland andra Sieps direktör Eva Sjögren. Föranmälan är obligatorisk.

Inbjudan