Sieps söker kvalificerad utredare med statsvetenskaplig inriktning

Sieps önskar ta emot intresseanmälan angående tjänsten som kvalificerad utredare med
statsvetenskaplig inriktning för visstidsanställning. Se bifogad fil för mer information.