Göran von Sydow

Svenska
Befattning: 
Forskare i statsvetenskap, ställföreträdande direktör
E-post: 
goran.vonsydow[a]sieps.se
Telefon: 
08-586 447 19

Göran von Sydow är forskare i statsvetenskap samt ställföreträdande direktör. Hans främsta forskningsintressen är kring politiska partier, opinion, EU:s politiska system och svensk politik.

Göran är projektansvarig för följande projekt på Sieps:

  1. EU:s konstitutionella utveckling
  2. EU:s politiska system
  3. Svensk europaopinion
  4. EU:s grannskapspolitik
  5. Inre marknaden och sociala Europa