Inför europeiska konventet om EU:s framtid: resultat Ds 2003:36

Sieps har fokuserat en stor del av sin verksamhet under det gångna året på det europeiska konventet. Som ett led i detta har Sieps publicerat ett antal rapporter där flera av de förslag som tagits fram av konventet diskuteras. Ytterligare några rapporter kommer att publiceras de närmaste veckorna.

Mot denna bakgrund framstår det som naturligt att Sieps urval och bedömning av frågor som behandlas i detta remissvar, i möjligaste mån, bygger på de slutsatser som redovisas i dessa rapporter.

Läs hela remissvaret: icon Remissvar Ds 2003 36 (148.13 kB)

 

Remissen finns att läsa i helhet på Regeringskansliets hemsida