Eurobonds, Flight to Quality, and TARGET2 Imbalances (2012:4epa)

Författare: 

Trots det starka motståndet mot så kallade euroobligationer har frågan åter hamnat på beslutsfattarnas dagordning. Till stor del beror detta på att internationella organ som G20 och Internationella valutafonden (IMF) ställer högre krav på utlåningsvolymen i euroområdets räddningsfonder. I brist på politisk handlingskraft har den europeiska centralbanken (ECB) fått ingripa med uppköp av statsobligationer och stimulanser till finansmarknaderna med förmånliga lån i syfte att minska risken i systemet. I den här analysen diskuterar professor Erik Jones vilka reformer som kan förhindra att euroområdet hamnar i en liknande situation igen. Författaren menar bland annat att euroområdets ledare måste etablera en finanspolitisk styrning som fokuserar på upplåningen, snarare än som nu är fallet, på låntagaren. Vidare anser han att man måste motverka den geografiska aspekten av vad som brukar kallas flykt till kvalitet och bryta det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan de nationella bankerna och de nationella regeringarna.

Publikationen ingår i forskningsprojektet EU och EMU efter den ekonomiska krisen och är skriven på engelska.

Erik Jones är professor i europaforskning vid Johns Hopkins SAIS, direktör vid Bologna Institute for Policy Research och Senior Research Fellow vid Nuffield College, Oxford.