Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies (2016:12epa)

Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies (2016:12epa)

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner. Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig på interna resurser som humankapital och FoU, är drivkraften bakom produktiviteten i de ’nya’ (östra) EU-ländernas regioner huvudsakligen den konvergenseffekt som uppstår i och med det befintliga produktivitetsgapet. Om produktivitetsgapet är för stort finns dock risk för att det uppstår en permanent underutveckling. Konvergensfaktorn måste därför ersättas av bland annat en ökad variation i befintliga tjänster och produkter.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Kadri Männasoo är professor vid Tallinn University of Technology, Department of Finance and Economics. Heili Hein är doctorand vid Berlin School of Economics and Law. Raul Ruubel is a doktorand vid Tallinn University of Technology, Department of Finance and Economics.