The Balance of Power over the EU Budget: European Expenditure since the Lisbon Treaty (2015:15epa)

Författare: 

Reglerna för hur EU:s årliga budgetar beslutas ändrades i och med Lissabon­fördraget. I den här Europa­politiska analysen menar författaren, Giacomo Benedetto, att minister­rådet därmed vann ökad makt i förhållande till Europa­parlamentet. Budgeten har därtill blivit mindre anpassnings­bar för nya utmaningar och reglerna i Lissabon­fördraget har lett till att lägre belopp är tillgängliga – oavsett om det rör sig om pengar öron­märkta för om­fördelning eller kollektiva nyttig­heter – i jämförelse med tidigare regelverk.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt Styrning, effektivitet och kontroll i EU.

 

 

Giacomo Benedetto är universitets­lektor vid Department of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London.