The Greek Elections of 2012 and Greece's Future in the Eurozone (2012:7epa)

Valet i Grekland den 6 maj 2012 resulterade i ett starkt väljarstöd för andra partier än de som traditionellt har innehaft regeringsmakten. Det bekräftade också ett utbrett missnöje med åtstramningspolitiken samtidigt som en majoritet av väljarna vill att landet stannar kvar som medlem i eurozonen. Någon regering har dock inte kunnat bildas och den 17 juni går därför Grekland åter till val.

I den här analysen diskuterar författaren det politiska läget såväl före som efter valet den 6 maj, Greklands framtid i eurozonen och tänkbara utfall av valet den 17 juni.

Publikationen ingår i forskningsprojektet EU:s politiska system.

Dionyssis G. Dimitrakopoulos är lektor vid Departement of Political Science, Birkbeck, University of London.