The Usefulness of the Scoreboard of the Macroeconomic Imbalances Procedure in the European Union: Potentials for Reform (2015:14epa)

Författare: 

Finanskrisen har fått EU att ta fram en resultat­tavla (scoreboard) med flera ekonomiska indikatorer. Syftet är att skapa ett bättre varnings­system; framtida kriser måste uppdagas i ett tidigare skede. Den nya resultat­tavlan innebär ett för alla länder gemensamt och identiskt signal­system. Forskning visar dock att skillnaden mellan länder är så stor att ett varnings­system blir bättre om det tillåter flera olika tröskel­värden. I den här analysen belyser Tobias Knedlik fördelen med skilda gräns­värden för olika länder i Europeiska unionen.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forsknings­projekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Tobias Knedlik är professor i internationell ekonomi vid Fulda University of Applied Sciences samt forskare vid Halle Institute for Economic Research.